De KNAS heeft Arvid Oostveen met ingang van 1 december as. voor de periode van ongeveer één jaar aangesteld als bondscoach in de discipline floret. Oostveen volgt Rorik Janssen op met wie de KNAS enkele weken geleden brak.

De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond is verheugd Oostveen bereid te hebben gevonden om tot en met het Europees Kampioenschap voor junioren begin november 2008 in Amsterdam de coaching van floretschermers op zich te nemen.
In zijn werkzaamheden zal Oostveen de nadruk leggen op het verder tot ontwikkeling brengen van PITS, Papendal Instituut voor TopSchermen, voor nieuw aankomend talent in de discipline floret. Om dat aankomend talent goed te kunnen opvangen moet er in Nederland binnen de KNAS ook een structuur worden opgezet.
In het begeleiden van senioren floret en het meer betrekken van deze groep schermers bij PITS zal Oostveen een bescheiden rol vervullen.
De KNAS gaat komend jaar op zoek naar een bondscoach floret, die in de volgende Olympische cyclus 2009-2012 de programma’s voor floret op een hoger niveau kan brengen.
Arvid Oostveen is 37 jaar en vanaf 1992 schermleraar met als hoofddiscipline floret. Van 1997 tot 2001 trainde Oostveen Jong Oranje en won met junioren twee wereldbekers. Na 2001 trainde hij onder meer Indra Angad-Gaur en bracht haar op de 5e plaats op de wereldranglijst.
Servaas Smulders, PR-medewerker KNAS
Voor info: 06-20925872