Rita van Driel, directeur van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS), is bij het NOC*NSF benoemt tot Programmanager Gehandicaptensport.

Van Driel begint op 1 april 2008 in haar nieuwe functie. Zij heeft tevens tot taak het vertegenwoordigen van Nederland binnen het International Paralympic Committee (IPC).

NOC*NSF wil met ingang van 1 januari 2008 op het gebied van gehandicaptensport een vergelijkbare positie innemen als op andere belangrijke gebieden in de sport. Dit betekent dat in het beleid aandacht wordt geschonken aan de belangen van de gehandicaptensport.
Om activiteiten en beleid van gehandicaptensport in de komende jaren stevig te verankeren binnen NOC*NSF en verder te ontwikkelen, is ook een Chef de Mission/Prestatiemanager Paralympische Sporten benoemd. Die functie wordt met ingang van september 2008 vervuld door André Cats, afkomstig uit de zwemsport.

Naast directeur bij de KNAS is Van Driel tevens directeur bij de Nederlandse Handboog Bond en De Moderne Vijfkamp. Voor haar komst naar het bureau van deze bonden in Rosmalen, vijf jaar geleden, deed zij ruime kennis en ervaring op bij de gehandicaptensport.