27 september Papendal

De bijscholing praktijkopleider is een scholing die de hele dag in beslag neemt. Na deze scholing is men bevoegd cursisten van de opleiding (zaalassistent of schermleraar 3) te begeleiden tijdens de beroepspraktijkvorming.

Na verslaglegging over een begeleidingsperiode ontvangt de kandidaat een deelcertificaat niveau 4 waarmee vrijstelling voor dit onderdeel op de sportleider 4 opleiding verkregen kan worden. Voor trainers/leraren die de bijscholing voor trainer 3 willen volgen is dit een module van de bijscholing.
De bijscholing start om 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.
De kosten voor de scholing bedragen € 25,00.
Inschrijven per mail via info@knas.nl of per post naar het bondsbureau: KNAS, Postbus 10101, 5240 GA Rosmalen.
Nadere informatie volgt na inschrijving.