De KNAS is ook geschokt door de gebeurtenissen in Apeldoorn en sluit zich dan ook bij de woorden van Hans Woltjes, schermvereniging Surtout Apeldoorn aan:

Allereerst willen we dit stukje beginnen met onze oprechte deelneming uit te spreken aan de nabestaanden van de overledenen, en veel sterkte en beterschap te wensen aan de gewonden en hun familieleden. Bovendien willen we onze Koningin en haar familie ons medeleven betonen en sterkte wensen om deze schok weer te boven te komen.

Het begon allemaal zo mooi, de zon scheen over het Oranjepark, waar Surtout een prachtige plaats had gekregen om zich te presenteren aan de Koningin en haar familie. Het park lag er prachtig bij en stroomde vol met mensen die een feest gingen vieren, en ook van zins waren om er één groot feest van te maken voor onze Koningin.

Surtout was erg blij met de complimenten die zij van Hare Majesteit in ontvangst mocht nemen. Ook het in ontvangst nemen van de eresabel door kroonprins Willem-Alexander was een absoluut hoogtepunt voor de vereniging. We kijken dan ook met gemengde gevoelens terug op deze dag.

Voor zover wij weten zijn er geen familileden of kennissen van leden van de vereniging slachtoffer geworden van deze ramp. Uit een telefoongesprek vanmorgen met de directeur van de KNAS, Teun Plantinga, kon worden opgemaakt dat schermend Nederland zich daar zorgen om maakte, we danken jullie voor jullie bezorgdheid.

Als afsluiting zouden we graag willen zeggen dat de circa 300.000 mensen die in Apeldoorn aanwezig waren, de vele duizenden die zich hebben ingespannen tijdens de voorbereiding. De miljoenen die in Nederland hun eigen Koninginnedag vierden allemaal maar één doel voor ogen hadden namelijk samen feest vieren en de Koningin en haar familie een onvergetelijke blijde dag bezorgen. Het gros van de Nederlandse bevolking houdt van haar vorstin en is blij met ons Koningshuis, we hopen dan ook dat er, nadat deze grote schok is verwerkt, ruimte mag zijn voor mooie herinneringen aan deze dag en dat Koninginnedag in de toekomst weer het grote volksfeest mag zijn wat het altijd was. Het mag niet zo zijn dat één man met een zinloze, boosaardige en desastreuse actie dit gevoel van saamhorigheid en affectie voor ons Koningshuis van heel Nederland afpakt.