Peter Nieuwenhuis (58) is benoemd tot technisch directeur bij de KNAS en de Nederlandse Handboogbond. Nieuwenhuis is de komende vier jaar bij de twee samenwerkende bonden verantwoordelijk voor de sporttechnische programma's: olympische sport, topsport en talentontwikkeling. Hij heeft tevens de supervisie op de coaches bij beide bonden.

De besturen van KNAS en NHB zijn verheugd over het kunnen aanstellen van Nieuwenhuis. "De KNAS onderkent dat het leveren van Olympische prestaties inspanning over vele jaren vergt. Een programma van talent tot medaille is noodzakelijk. Dat moet worden bewaakt, terwijl bestuur en coaches kunnen wisselen. Die rol is van essentieel belang. Die rol kan Peter Nieuwenhuis uitmuntend vervullen", aldus KNAS-voorzitter Wiebe Mokken.
Willem Trienekens, voorzitter van de NHB, is erg blij dat het NOC*NSF de twee bonden financieel in staat stelt de belangrijke functie te kunnen laten vervullen. Het is volgens Trienekens een versterking van de organisatie, zeker op het terrein van topsport. "Het is een unieke kans voor twee relatief kleine sportbonden om een man met zoveel kwaliteiten te kunnen aanstellen. De NHB kent Nieuwenhuis al vijf jaar vanuit zijn functie als bondscoach. We vinden het fijn dat hij nu, mede gezien zijn eerdere ervaringen, mee komt werken aan de verbetering van de structuur en de organisatie", aldus Trienekens.
De nieuwe technisch directeur wil zich bij de KNAS en NHB inzetten op het verankeren van de cultuur voor topsport en de daarbij horende programma's op langere termijn. "Daar vooral ligt mijn taak. Dat is anders dan een coach, wiens aandacht meer naar het hier en nu uit gaat", aldus Nieuwenhuis. Voor Nieuwenhuis, die eerder vier jaar directeur was bij de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, is het terrein van de KNAS niet geheel onbekend. Hij trad eerder al op als adviseur voor het nieuwe topsportprogramma voor schermers. Nieuwenhuis: "Beide bonden zijn ambitieus en hebben in voorgaande jaren al flinke stappen voorwaarts gezet. Er zijn nog gebieden zoals talentontwikkeling waarop verbeteringen mogelijk zijn."