Geweldig nieuws voor de deelnemers aan Jeugdpuntentoernooien: het JPT zaterdag 11 oktober bij sv Surtout gaat door! Met punten én diploma's!

Het JPT in Apeldoorn wordt weer als vanouds georganiseerd door Ad en Lilian van der Weg en Natasja Verwoerd. En de toernooien worden voortaan ondersteund door de KNAS.
Ander belangrijk nieuws is dat er een nieuw (ad interim) bestuurslid breedtesport is gevonden in de persoon van Hanneke Rossino, nu nog voorzitter van sv. De Vrijbuiters in Gouda. Vanuit de KNAS wil zij de breedtesport nieuwe impulsen geven. Daarover binnenkort meer.
Ad van der Weg, schermvereniging Surtout en het bestuur van de KNAS hopen dat de jeugdige schermers zich op 11 oktober weer in grote getale zullen melden voor het JPT in Apeldoorn.
In deze bijzondere situatie kunnen de jeugdige schermers zich opgeven tot vrijdag 10 oktober 18.00 uur! (denken de verenigingen er aan voldoende scheidsrechters en aanwijapparatuur mee te laten brengen?)
Opgeven bij het normale e-mailadres: advdweg@xs4all.nl Tijdstip melden in Apeldoorn: van 12.00 tot 12.30 uur.
Het JPT wordt gehouden in de 'Dynamohal', Morellenlaan 41, 7322 JS in Apeldoorn.

Als gevolg van het doorgaan van het JPT vervalt de eerder geplande discussiebijeenkomst over Breedtesport in Apeldoorn.
Ouders van schermers en anderen kunnen hun ideeën over breedtesport of mogelijke initiatieven zaterdag wel kwijt. Hanneke Rossino als bestuurslid-ad-interim en andere bestuursleden van de KNAS zijn in Apeldoorn bij het JPT aanwezig en nemen er de tijd om over ideeën en initiatieven van gedachten te wisselen. Hanneke Rossino is voornemens om een commissie Breedtesport te vormen en zoekt daarvoor enthousiaste mensen met goede ideeën.