Website Bestuur en Management - sporttakoverstijgende informatie voor vrijwilligers en beroepskrachten binnen uw vereniging

NOC*NSF heeft, in samenwerking met de NKS en Arko Sport Media (de grootste uitgever van vakpublicaties op sportgebied), een nieuw onderdeel gelanceerd op de website www.sport.nl: Bestuur & Management. Hier kunt u allerlei interessante informatie vinden voor uw vereniging. De website is bedoeld voor iedereen die binnen uw vereniging werkzaam is, vrijwilligers ?n beroepskrachten, en bevat sporttakoverstijgende informatie over zaken als accommodatie en beheer, beleid en organisatie, financi?n, ledenwerving en -behoud en sponsoring en communicatie. Daarnaast kunt u op de site artikelen vinden danwel opvragen uit de tijdschriften Sportaccom, Sport Bestuur & Management, Coachen, en uit het Handboek Sportaccommodaties, evenals het laatste vaknieuws en een agenda van relevante congressen, symposia en studiedagen. Per onderwerp vindt u achtergrondinformatie, de meest gestelde vragen met antwoorden, overzichten van publicaties, artikelen en internetlinks voor meer informatie. Ook wordt vermeld waar u als vereniging meer informatie/ondersteuning kunt krijgen voor het betreffende onderwerp. Ga ook eens kijken wat sport.nl uw vereniging te bieden heeft! Het adres is www.sport.nl/benm.