Wie jeugd houdt, heeft toekomst! - workshop jeugdbeleid voor schermverenigingen op zaterdag 29 november 2003

Jeugd is belangrijk voor veel schermverenigingen. Vaak doen verenigingen daarom aan wervingsactiviteiten speciaal op deze doelgroep gericht. Behoud van jeugdleden is echter even belangrijk. Hierbij kan een jeugdbeleidsplan hulp bieden. Het opstellen van een dergelijk plan is een goede gelegenheid om eens kritisch naar het jeugdbeleid van de eigen vereniging te kijken. Wat gaat goed? Wat kan beter? Een jeugdbeleidsplan is zeker geen strak reglement, maar geeft hanteerbare kaders aan met speelruimte voor alle betrokkenen. HOE MAAK JE ZO?N PLAN? Wat moet er in ieder geval in? Wie werkt er aan mee? Wie wordt belast met de uitvoering? Deze en nog meer vragen zullen op zaterdag 29 november 2003 aan de orde komen tijdens een workshop over jeugdbeleid voor schermverenigingen. Ook zullen deze dag succesvolle ervaringen op het gebied van jeugdbeleid binnen de schermvereniging worden uitgewisseld. Een aantal verenigingen zal hier gevraagd worden te vertellen over wat zij doen voor de jeugd binnen hun vereniging. Heeft u interesse in het bijwonen van deze workshop? Heeft u goede idee?n over of ervaringen met jeugdbeleid bij uw vereniging die u graag met anderen wilt delen en die tijdens de workshop aan de orde kunnen komen? Meld u zich dan v??r 10 november aanstaande aan bij KNAS breedtesport. Wij nemen dan contact met u op met nadere informatie.