Nieuwe richtlijnen financiering recreatieve activiteiten - eerste deadline voor aanvragen financiele ondersteuning 15 december a.s.

Met ingang van januari 2004 gaat het bestuur van de KNAS over op een nieuwe financieringsstructuur van recreatieve activiteiten. Ieder bondslid dat verklaart op te treden namens een of meerdere verenigingen of enige andere herkenbare groep schermers kan een aanvraag doen voor financiele ondersteuning van een recreatieve schermactiviteit. Deze aanvraag moet niet langer gericht worden aan het afdelingsbestuur, maar aan het bestuurslid breedtesport van de KNAS. Het bondsbestuur zal voor recreatieve activiteiten structureel een bedrag op de begroting plaatsen. Doel van de nieuwe financieringsstructuur is het effectiever stimuleren van initiatieven op het gebied van recreatieschermen. Op deze website kunt u onder de knop 'downloads' de richtlijnen voor financiering van recreatieve activiteiten downloaden. Hierin staan de voorwaarden vermeld waaraan activiteiten vanaf januari 2004 moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financi?le ondersteuning door de bond. Ook kunt u hier een formulier downloaden ten behoeve van de aanvraag en afrekening. Deze week krijgen de verenigingen schriftelijk bericht over de nieuwe financieringsstructuur. De eerste deadline voor aanvragen (voor activiteiten in de periode januari tot en met april 2004) is met het oog op de korte termijn verplaatst naar 15 december a.s.

[Webmaster: Documenten zijn niet meer beschikbaar.]