A-opleiding 13 december a.s. van start!

Op zaterdag 13 december a.s. gaat de vernieuwde A-opleiding voor schermleraren van start in het Nationaal Sportcentrum Papendal.

22 verenigingen dragen bij aan de opleiding van hun sporttechnisch kader. Aan de opleiding nemen meer dan 25 deelnemers deel.

Intussen wordt er ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van licentiebeleid ten behoeve van de in 2003 gehouden nieuwe opleiding zaalassistent. Het doel hiervan is dat gelicenseerde zaalassistenten in de loop van 2004 kunnen deelnemen aan een bijscholingsprogramma om hun vaardigheden op peil te houden.