Workshop jeugdbeleid groot succes!

Op zaterdag 29 november jl. is in Schermcentrum Scaramouche te Arnhem een workshop gehouden voor schermverenigingen over jeugdbeleid. De workshop werd bijgewoond door 19 vertegenwoordigers van 13 schermverenigingen. De workshop bestond uit een introductie en een lezing door Ab de Jong, respectievelijk over ?jeugdbeleid, de noodzaak van kwaliteitszorg?, en ?jeugdbeleid binnen de vereniging?. Hier werden onder andere handige tips besproken voor het schrijven en uitvoeren van een jeugdbeleidsplan. Na een korte pauze moesten de deelnemers zelf aan de slag: in kleine groepjes bogen zij zich over verschillende opdrachten, waarbij een bepaalde situatie met betrekking tot jeugdbeleid opgelost moest worden. De uitkomst van de opdrachten werd integraal besproken, waarna er nog de gelegenheid was tot een borrel ter afsluiting. Al met al kan de workshop een groot succes genoemd worden, dat in 2004 zeker een vervolg krijgt. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de Touch? en de website. Kim Westerweel breedtesport@knas.nl