Marktonderzoek breedtesport onder schermverenigingen

In 2004 moet de KNAS vorm geven aan nieuw meerjarenbeleid, onder andere voor de categorie breedtesport. Ten behoeve van dit meerjarenbeleid wordt momenteel gewerkt aan een marktonderzoek breedtesport. In maart zullen alle bij de KNAS aangesloten verenigingen een vragenlijst ontvangen waarin hun mening wordt gevraagd over diverse zaken die te maken hebben met breedtesport. Het marktonderzoek is een uitgelezen mogelijkheid voor de verenigingen om hun stem te laten horen bij de totstandkoming van het nieuwe (breedtesport-)beleid. De uitkomst van het onderzoek zal het uitgangspunt vormen voor de bezigheden van de KNAS op het gebied van breedtesport tot 2008. Geprobeerd wordt om de eerste uitkomsten van het onderzoek te presenteren op de algemene ledenvergadering van 2004.