Marktonderzoek breedtesport verstuurd aan verenigingen!

Afgelopen week zijn in het kader van het marktonderzoek breedtesport de vragenlijsten verstuurd aan alle bij de KNAS aangesloten verenigingen. Hierin wordt hun mening gevraagd over diverse zaken die te maken hebben met breedtesport, zoals verenigingsondersteuning, opleidingen en (digitale) communicatie. Het marktonderzoek is een uitgelezen mogelijkheid voor de verenigingen om hun stem te laten horen bij de totstandkoming van het nieuwe (breedtesport-)beleid. Het is dan ook belangrijk dat zo veel mogelijk verenigingen de vragenlijst terugsturen! De uitkomst van het onderzoek zal het uitgangspunt vormen voor de bezigheden van de KNAS op het gebied van breedtesport tot 2008. Geprobeerd wordt om de eerste uitkomsten van het onderzoek te presenteren op de algemene ledenvergadering van 2004.