Richtlijnen recreatieschermen en formulier aanvraag en afrekening vernieuwd!

Afgelopen winter zijn de richtlijnen financiering recreatieschermen verzonden aan alle verenigingen, een subsidieregeling waarmee het bondsbestuur activiteiten voor recreatieve schermers wil ondersteunen. De regeling is inmiddels ongeveer een half jaar van kracht en een aantal verenigingen en individuen heeft reeds met succes gebruik gemaakt van de mogelijkheid een activiteit te laten ondersteunen in de vorm van een financi?le bijdrage. Zoals meestal het geval is bij nieuwe regelingen, heeft de praktijk echter ook aanleiding gegeven tot enkele vragen en onduidelijkheden in de richtlijnen en in het aanvraag- en afrekeningsformulier. Dit is aanleiding geweest tot de aanpassing van beide documenten. De richtlijnen en het formulier zijn nu te downloaden vanaf de website, onder de knop 'downloads'. De eerstvolgende deadline voor aanvragen is 1 augustus a.s.