Eerste kaderdag voor schermverenigingen op 27 november a.s.

De Nederlandse Handboog Bond en de KNAS organiseren op 27 november a.s. een kaderdag voor alle bestuurders en vrijwilligers van de bij hen aangesloten verenigingen. Het idee voor een kaderdag is ontstaan naar aanleiding van de enthousiaste reacties op de workshop jeugdbeleid die in november 2003 is gehouden. Tijdens de kaderdag zal aandacht worden besteed aan diverse uiteenlopende onderwerpen zoals (onder voorbehoud) wet- en regelgeving, pr en sponsoring, jeugd- en vrijwilligersbeleid. Bestuurders en vrijwilligers kunnen een keuze maken uit een aantal workshops. De kaderdag is tevens een uitgelezen moment om kennis te maken met elkaar, om kennis en ervaringen uit te wisselen en om plannen te maken voor het nieuwe jaar. Zet deze datum dus alvast in uw agenda! U wordt tezijnertijd per brief nader ge?nformeerd.