Regionale sportcongressen en themabijeenkomsten voor bestuurders van schermverenigingen

In de periode september tot en met december vinden op vele plaatsen in het land sportcongressen en themabijeenkomsten plaats, georganiseerd door de verschillende provinciale sportorganisaties. Tijdens de congressen komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals jeugd, vrijwilligers, wet- en regelgeving, sport en sponsoring, financieel beheer, pr en communicatie en nog veel meer. De congressen en themabijeenkomsten zijn gratis te bezoeken door bestuurders van schermverenigingen die lid zijn van de KNAS. Voor een overzicht van alle congressen en bijeenkomsten, klik hier.