Opleiding schermleraar-3 op 3 april met succes afgerond. KNAS verwelkomt 18 nieuwe schermleraren!

Op zaterdag 2 en zondag 3 april jl. vond het afsluitende examen plaats van de herziene opleiding tot schermleraar-3. 19 maal kwamen de cursisten onder leiding van de docenten Henne van Es en Frans Hoeberechts bij elkaar.

Als examenopdracht moesten de cursisten beschrijven hoe zij voor een nieuw lid, de training, inhoud en opbouw tijdens het eerste jaar vorm zouden geven. En ook hoe zij dat nieuwe lid zouden voorbereiden voor deelname aan het eerste toernooi.

Tijdens het praktijkexamen moesten de cursisten met een leerling de gemaakte keuzes demonstreren en verklaren. In een afsluitend interview moesten de cursisten tegenover de examencommissie bestaande uit Henne van Es, Frans Hoeberechts en voorzitter Jan Snellen gemaakte keuzes verklaren. Ook speelde de beoordeling van de kandidaten door hun praktijkbegeleiders een rol bij de waardering van het examen.

Van de 23 examenkandidaten slaagden er 18.
2 kandidaten werden afgewezen en 3 doen later een herexamen.