Zet alvast in je agenda! De tweede KNAS Kaderdag op zaterdag 19 november a.s.

Op 19 november a.s. vindt voor de tweede maal de KNAS Kaderdag plaats. Dit evenement, bedoeld voor bestuurders en commissieleden van schermverenigingen, voor scheidsrechters en voor schermleraren, heeft als doel om met elkaar van gedachten te wisselen over de stand van zaken in schermend Nederland. De kaderdag staat in het teken van ontmoeting, bijscholing en uitwisseling van kennis en ervaring. De bestuurders, leraren en scheidsrechters kunnen kiezen uit een divers aanbod van workshops. Daarnaast is er tijdens deze dag alle tijd om met collega's binnen de bond kennis te maken en van gedachten te wisselen tijdens de lunch of tijdens de borrel na afloop.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de samenstelling van een veelbelovend programma. Rond 10 oktober worden de uitnodigingen verstuurd. Zet 19 november dus alvast in je agenda!