KNAS maakt werk van jeugdbeleid!

In het meerjarenplan breedtesport heeft de KNAS aangekondigd werk te gaan maken van jeugdbeleid. Inmiddels zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Onder begeleiding van de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie) is de KNAS op dit moment bezig met het samenstellen van een vragenlijst aan alle schermverenigingen. In deze lijst wordt verenigingen gevraagd wat zij doen voor de jeugd (onder andere met als doel 'best practices' te verzamelen), en welke rol de bond kan spelen bij het werven en behouden van jeugdleden. Op basis van de antwoorden van de verenigingen zal begin 2006 een meerjaren jeugdbeleidsplan worden opgesteld. De NKS wordt bij het opstellen van de vragenlijst en het jeugdbeleidsplan ondersteund door een aantal ervaringsdeskundigen vanuit zowel de breedtesport als de topsport, te weten Andries T?th (zaal T?th), Georges D?rop (D?ropement), Koen van Uitert (Surtout) en Martin Ariaans (Scaramouche). Zij zorgen ervoor dat de KNAS de verenigingen vanaf 2006 zo succesvol mogelijk kan ondersteunen bij de werving en behoud van jeugdleden, en dat verenigingen van elkaar kunnen leren. De vragenlijst wordt in de eerste helft van oktober verstuurd aan alle verenigingen. Meedoen? Meld je aan bij je eigen bestuur en vul de vragenlijst samen in voor de vereniging. Voor vragen, stuur een mail naar breedtesport@knas.nl.