Wijziging in programma Kaderdag: workshop vrijwilligersbeleid.

Met betrekking tot het programma van de Kaderdag is een kleine wijziging aangebracht. Wegens te weinig belangstelling voor de workshop over vrijwilligersbeleid door de NKS (4 aanmeldingen) hebben wij besloten deze workshop in de eerste ronde te laten vervallen. In plaats daarvan zijn belangstellenden voor de bestuurdersworkshop in de eerste ronde ingedeeld bij de presentatie en discussie over het brassardsysteem. Vragen over deze wijziging of over het programma in het algemeen kun je mailen naar breedtesport@knas.nl