Deze week wordt de enqu?te jeugdbeleid aan de verenigingen verzonden. Verenigingen die de enqu?te nu al willen invullen, kunnen deze downloaden van de website.

De enqu?te jeugdbeleid dient als input voor het jeugdbeleid dat de KNAS begin 2006 gaat ontwikkelen. De KNAS wordt hierbij ondersteund door de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS).