Op 13 mei 2023 wordt de voorjaars-ALV gehouden op het bondsbureau in Nieuwegein met een livestream.

Deelnemers die willen stemmen dienen op het bondsbureua aanwezig te zijn.

Let op: Voor het Appel Nominaal dient u aanwezig te zijn voor 12:00.

Wij serveren een luch.

De vergaderstukken vind u bijgevoegd bij dit artikel. Wanneer u detailvragen hebt over de jaarrekening dan verzoeken wij u om deze uiterlijk 10 mei te mailen naar penningmeester@knas.nl zodat beantwoording kan worden voorbereid.