De Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond van najaar 2022 is gehouden op:

Zaterdag 3 december

Locatie:
Bondsbureau KNAS
Kelvinbaan 48
3439 MT Nieuwegein

De stukken alsmede de definitieve agenda zijn op deze pagina gepubliceerd.

De presentatie van het bestuur tijdens de ALV is op verzoek van de ALV hier per maandag 5 december opgenomen. 

Genomen besluiten:

  • Verslag van de voorjaars ALV is aangenomen met één wijziging;
  • Jaarplan 2023 is aangenomen;
  • Begroting 2023 is aangenomen;
  • Statutenwijziging is aangenomen.