OnzeRelaties is de relatie- en ledenadministratie van de KNAS, in OnzeRelaties staan de actuele gegevens van alle schermers aangesloten bij de KNAS.

Inloggen met OnzeRelaties
De KNAS maakt gebruik van diverse websites. Om alle schermers aangesloten bij de KNAS eenvoudig toegang te verlenen tot deze websites kunnen alle leden inloggen op deze websites met OnzeRelaties.

Op dit moment kunt u inloggen op de volgende websites met OnzeRelaties:

En binnenkort ook op deze webiste.

Inloggen op OnzeRelaties
In deze sectie beschrijven wij hoe u kunt inloggen op OnzeRelaties.

Om voor het eerst in te loggen op OnzeRelaties moet u de volgende 3 stappen door lopen.

 1. Vraag aan de ledenadministratie van uw vereniging uw relatienummer en uw mailadres zoals deze zijn geregistreerd op OnzeRelaties. De ledenadministratie van uw vereniging kan eventueel uw mailadres aanpassen.
   
 2. Navigeer naar https://knas.onzerelaties.net en volg de link wachtwoord herstellen. Vul uw relatienummer en uw mailadres in. Er zal naar u een mail worden verstuurd met een tijdelijk link naar een pagina op OnzeRelaties waarop u uw wachtwoord kunt instellen. Wachtwoorden op OnzeRelaties moeten minimaal 12 tekens lang zijn.

  Indien u geen mail heeft ontvangen, controleer dan uw spam folder.

  Indien uw relatienummer en uw mailadres geweigerd worden, zal om veiligheidsredenen slechts een algemene foutmelding getoond worden. De ledenadministratie van uw vereniging kan de exacte oorzaak wel inzien.
   
 3. Navigeer naar https://knas.onzerelaties.net en log in met uw relatienummer en uw wachtwoord (OTP moet u leeg laten).

Indien u niet kunt inloggen, zal om veiligheidsredenen slechts een algemene foutmelding getoond worden. De ledenadministratie van uw vereniging kan de exacte oorzaak wel inzien.

Uw gegevens aanpassen
Op OnzeRelaties kunt u onder het menu Account uw gegevens en uw adres aanpassen. Het formulier voor het aanpassen van uw algemene gegevens maakt gebruik van de volgende kleurcodering:

 • Rood: Deze gegevens worden pas aangepast na goedkeuring door het bondsbureau.
 • Groen: Deze gegevens worden onmiddellijk aangepast in de ledenadministratie van uw vereniging en van de KNAS.
 • Blauw: Deze gegevens worden alleen en onmiddellijk aangepast in de ledenadministratie van uw vereniging. Het bondsbureau kan deze gegevens niet inzien.

Eventuele wijzigingen van andere gegevens moet u doorgeven aan uw vereniging.

Extra autorisaties
Als u extra autorisaties wilt op de Nahouw, moet u contact opnemen met KNAS Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten. U kunt de volgende extra autorisaties aanvragen:

 •     inschrijvingen versturen namens uw vereniging en leden beheer,
 •     wedstrijdorganisatie (downloaden van inschrijvingen),
 •     alleen inzage in gegevens, wedstrijden en leden van uw vereniging.