De KNAS beheert voor haar leden een hoeveelheid 'groot materieel' die gebruikt kan worden voor wedstrijden en demonstraties. Het huren van materiaal is in principe alleen toegestaan aan vereniging. In het geval van toernooien moeten deze ook aangemeld zijn bij KNAS Wedstrijden. In 2003 is de Stichting Schermmateriaal Nederland opgericht, welke de verhuurtaak van de KNAS gaandeweg over gaat nemen. Zolang materiaal nog bij beide organisaties beschikbaar is, kan het voorkomen dat een factuur ook twee regels bevat: ??n voor de KNAS en ??n voor deze stichting.

De procedure voor het huren van materiaal is als volgt:

  • Zorg ervoor dat uw evenement voorkomt op de KNAS kalender, ook als het om een recreatief invitatietoernooi gaat. Hierdoor wordt zoveel mogelijk overlap tussen evenementen voorkomen. Dit is een reglementair voorschrift voor alle verenigingen.
  • Hierna kan een verzoek worden gedaan aan het bondsbureau voor huur van het materiaal. Dit kan per brief, telefoon, e-mail of middels dit formulier.
  • Na bevestiging van de reservering kan een afspraak worden gemaakt met Kees Boon, telefoon: 06-19602602. Dhr. Boon beheert zowel het KNAS materiaal als het materiaal van de Stichting Schermmateriaal Nederland. Dhr. Boon is eveneens bereikbaar voor nadere informatie over de hoeveelheid benodigd materiaal en andere vragen van technische aard.
  • Na het evenement wordt door het bondsbureau een factuur opgemaakt voor het gereserveerde materiaal. Hierin wordt de factuur van de Stichting Schermmateriaal Nederland in opgenomen, zodat er ??n bedrag kan worden overgemaakt aan de KNAS.

Hieronder volgt een overzicht van de huidige verhuurprijzen inclusief BTW:

Aanwijsinrichting
melder, enrouleurs, kabels
20,-
Koperen loper 20,-
Rol tape voor lopers 15,-

Klein materiaal (plankjes, testmateriaal, klokjes) worden gratis meegeleverd met de huur van loperinrichtingen. Dhr. Boon schat dit in overleg met de huurder in op grond van het evenement.