De presentaties van de meerjarenbeleidsplannen voor topsport en breedtesport zoals die zijn gepresenteerd op 11 en 13 augustus zijn op de website geplaatst.

Ze zijn te vinden onder KNAS, Beleidsplannen.