La Rapi?re te Maastricht heeft een nieuw secretariaat.

Mw. Y.J. Rutjens-van Beers
Ambyerstraat Zuid 4
6226 AX Maastricht
tel. 043-3474267