HET BONDSBUREAU GAAT VERHUIZEN

I.v.m. de verhuizing van het bondsbureau naar Rosmalen is heden onderstaande brief verstuurd naar de verenigingen, afdelingen en de commissieleden. De brief is ook te downloaden via de pagina downloads/documenten.

AAN: De verenigingen
De afdelingen
De commissieleden
Katwijk, oktober 2003

HET BONDSBUREAU GAAT VERHUIZEN

De periode dat het bondsbureau van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) in Katwijk is gevestigd nadert zijn einde. In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni jl. werd u hiervan reeds op de hoogte gesteld.

De KNAS heeft samenwerking gezocht en gevonden met de Nederlandse Handboog Bond. (NHB). Het resultaat is dat de werkzaamheden van beide bondsbureaus in Rosmalen worden samengevoegd.

Het eindigen van de huurovereenkomst van het bureau in Katwijk valt samen met het vertrek van onze bondsadministrateur Henk Crooijmans.

Op 3 november 2003 zal de inventaris van het bondsbureau in Katwijk worden overgebracht naar Rosmalen. De volgende dag zullen de werkzaamheden voor de KNAS op de nieuwe lo-catie een aanvang nemen.

Het adres wordt: Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
Postbus 10101
5240 GA Rosmalen
telefoon: 073 – 5280067
fax: 073 – 5280068

Onze website blijft www.knas.nl en het bureau is per e-mail info@knas.nl digitaal bereikbaar.

Rita van Driel zal voor de KNAS de rol van bondsdirecteur gaan waarnemen en Marina van Zon zal worden belast met de uitvoering van de postverwerking, leden- en financiële admini-stratie.

Marina van Zon zal op het telefoonnummer 073-5280067 bereikbaar zijn op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 14.00 uur. Buiten deze uren kunt u het algemene informatie-nummer van de NHB 073-5210101 bellen.

31 maart 2003 heeft u een brief ontvangen met daarin de aankondiging dat de KNAS-ledenadministratie omgebouwd zou worden naar analogie van de administratie van de NHB. Aangezien dit bij nader inzien toch al te veel problemen zal gaan geven, is besloten om de KNAS-ledenadministratie voorlopig op de huidige manier voort te zetten.

Onderzocht wordt in de toekomst beide administraties aan te melden bij sportland-digitaal.

Op de huidige manier wil zeggen dat gemuteerd dient te worden door middel van de bestaan-de mutatieformulieren. Marina van Zon zal door Henk Crooijmans ingewerkt worden in de KNAS-administratie. Henk zal voorlopig ook op de achtergrond beschikbaar zijn om Marina met raad en daad bij te staan. De grote mutatiestroom is altijd rond de jaarwisseling.

U wordt dan ook verzocht uw mutaties, zodra zij bekend zijn, in te sturen naar het nieuwe adres van het bondsbureau. Het liefst op de bestaande mutatieformulieren. Telefonische mu-taties worden nimmer aangenomen. Het streven is dan ook om de lidmaatschap- , scheids-rechterkaartjes, ledenlijsten en de contributienota’s per 1 januari 2004 uiterlijk eind januari naar uw secretariaatsadres te sturen.

De lidmaatschapscategorieën zullen evenmin wijzigen.

De contributiebedragen voor 2004 zullen na indexering als volgt bedragen.

leden t/m 20 jaar € 11,10 (was 10,80)
leden 21 jaar en ouder € 24,50 (was 23,80)
wedstrijdleden t/m 20 jaar € 22,00 (was 21,35)
wedstrijdleden 21 jaar en ouder € 43,40 (was 42,15)

De financiële administratie wordt ook op de gebruikelijke wijze voortgezet. Declaraties, zo-wel van schermers, scheidsrechters, of commissieleden, dienen als in de oude situatie worden voorzien van de nodige handtekeningen en opgestuurd naar het nieuwe adres.

Marina van Zon zal deze declaraties tijdig ter betaling aanbieden.

Met vriendelijke groet

G.J. Bunck
voorzitter