Zaal Verwijlen heeft een nieuwe secretaris

Het secretariaatsadres van Zaal Verwijlen te Oss is gewijzigd in
Dhr. W.A.W. Stolle, Beatrixlaan 14, 5342 EH te Oss.
telefonisch te bereiken onder nr. 0412-627660.
e-mail : werner.stolle@organon.com