Vereniging Prometheus te Delft heeft een nieuw secretariaat.

Vereniging Prometheus, secretariaat:

Mw. V. Veen
Purmerendestraat 267
2547 JE Den Haag
tel. 070-3235667
e-mail adres vereniging: informatie@schermenindelft.nl