Nieuwe reglementen beschikbaar

Per de besluiten van de ALV van 22 juni en 9 juli 2003 zijn de statuten per 10 december 2003 verleden. Op deze ALVs is ook het algemeen reglement gewijzigd. Sinds het verlijden van de statuten is ook het tuchtreglement komen te vervallen en wordt het tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gebruikt.
De nieuwe statuten, het algemeen reglement en het tuchtreglement van het ISR zijn nu beschikbaar onder downloads->Reglementen Bond.

[Webmaster: Documenten zijn niet meer beschikbaar.]