Voorwoord
Dit is de eerste uitgave van de elektronische nieuwsbrief voor scheidsrechters. De uitgave is een uitvloeisel van de uitvoering van het communicatieplan dat deel uitmaakt van het beleidsplan van de scheidrechterscommissie.
Gestructureerde communicatie is belangrijk. Niet alleen om onze communicatie- en beleidsdoelstellingen te bereiken, maar ook om betrokkenheid te vergroten en de technische kennis van de scheidsrechter op niveau te houden door het bieden van informatie over actuele ontwikkelingen en ervaringen.
De nieuwsbrief wordt verzonden naar scheidsrechters waarvan e-mail adressen bekend zijn bij de scheidsrechterscommissie. Mocht uw e-mail adres ontbreken, foutief zijn, wilt u geschrapt worden van de lijst of bent u als niet-scheidsrechter geïnteresseerd zijn in het ontvangen van de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de scheidsrechterscommissie.
Namens de commissie,

Etienne Van Cann


ALV besluiten en gevolgen


Nieuwe voorzitter

Gert-Jan Bunck heeft plaatsgemaakt voor Wiebe Mokken. De nieuwe voorzitter presenteerde zijn ideeën over de te volgen strategie. Twee kernpunten uit zijn betoog waren communicatie-verbetering en het belang van kadervorming.

Financiën
De ALV heeft besloten tot een contributie-verhoging. Deze contributie-verhoging is nodig om een financieel tekort van € 21000 te dichten en besluitvorming hierover af te wachten was noodzakelijk om de planning voor de scheidsrechterscursus van 2004 te kunnen voortzetten.
Er wordt voor verschillende kostenposten een verdeelsleutel tussen cursusdeelnemer, vereniging en KNAS gehanteerd van 33%-33%-33%. Dit geldt niet voor internationale scheidsrechtersopleidigen. De kosten hiervoor worden gedeeld door kandidaat en KNAS. Voor de nationale opleidingen worden de 66% van de kosten voor vereniging en deelnemer onderling verdeeld. Hieraan heeft de scheidsrechterscommissie toegevoegd dat een eigen bijdrage van een cursusdeelnemer tot € 40 in haar ogen acceptabel is. Dit zal de commissie ook in de komende convocaties van nieuwe scheidsrechterscursussen aangeven. Uiteindelijk is het een zaak tussen de vereniging en de deelnemer om hier tot overeenstemming te komen.

Marktonderzoek breedtesport
De commissaris voor breedtesport is gestart met een marktonderzoek. Vooruitlopend op de resultaten ervan verwacht de commissie dat de behoefte aan scheidsrechtersopleidingen en aan een groter aanbod van regionale scheidsrechters hieruit zal blijken.

Opleidingen


Nationale opleiding tot scheidsrechter
Nu de financiële toekomst duidelijk is, kan de geplande opleiding voor 2004 worden uitgevoerd. De opleiding start 19 September, vindt plaats in Amsterdam bij zaal v/d Berg en zal volgens de nieuwe kosten-verdeling bekostigd worden. Aangezien een groot deel van de kosten nu gedragen moeten worden door de verenigingen zullen deze worden aangeschreven om kandidaten te leveren. De kosten bedragen dan ongeveer € 80 te verdelen over kandidaat en vereniging.

Internationale scheidsrechtersopleiding
De FIE heeft besloten dit jaar geen internationale scheidsrechtersexamens af te nemen.

Opfriscursus
De subsidietoekenning voor de workshop "Model-Gaby" van vorig jaar was onvoldoende om hiervoor een buitenlandse en gerenommeerde scheidsrechter aan te trekken en binnen het budget te blijven. Voor dit jaar is deze subsidie zelfs geheel vervallen. Dit betekent dat een workshop georganiseerd zal worden zonder een buitenlandse internationale scheidsrechter. De commissie zal de komende tijd kijken hoe zij dit gaat uitwerken. De eerste ideeën gaan uit naar een workshop waarbij onze eigen internationale scheidsrechters betrokken worden. De commissie zal hier in de volgende Arbiter verder op in gaan.

Overig nieuws

Wedstrijdreglement
Een nieuwe vertaling van het wedstrijd-reglement is in de maak. De samensteller ervan verwacht over enkele weken de nieuwe versie.

Scheidsrechtersquiz
De scheidsrechtersquiz is een quiz waarbij je je kennis als scheidsrechter kunt testen in quizvorm. De quiz wordt per seizoen over een aantal ronden gevoerd. Je resultaten en die van anderen worden bijgehouden, zodat na afloop van het seizoen de winnaar een verrassing kan ontvangen. We starten met een sabelquiz. De eerste ronde begint op 1 oktober.

Classificatie van scheidsrechters
Nu de ledenadministratie wordt gewijzigd, bestaat de mogelijkheid de naamgeving voor de scheidsrechterscategorieën te wijzigen. De naamgeving wordt: R (regionaal) wordt 4, A wordt 3, B wordt 2, C (internationaal) wordt 1. Dit sluit aan bij de systemen die in onze buurlanden gebruikt worden. Hiermee voorkomen we verwarring met de classificaties van de Europese en Internationale bond.

Beoordelingen
De beoordelingen van scheidsrechters zijn nog in gang. Er wordt vooral gebruik gemaakt van elektronisch ingevulde formulieren. De beoordelingen worden nu gebonden aan het schermseizoen en dus niet meer in januari verspreid.