Opleidingen

Scheidsrechterscursus voorjaar 2006
De scheidsrechterscursus van afgelopen voorjaar is niet doorgegaan vanwege een gebrek aan inschrijvingen.

Scheidsrechterscursus najaar 2006
De tweede cursus zal in het najaar plaatsvinden. De locatie zal Arnhem zijn, tenzij uit de inschrijvingen een voorkeur voor een andere locatie blijkt en dit gerealiseerd kan worden. De data worden begin september via een brief naar de verenigingen bekend gemaakt.

Internationale examens
Op het laatste internationale scheidsrechtersexamen in Izmir heeft Ischa Mooren zijn internationale brevet voor floret behaald.

Workshop "model Gaby"
De workshop volgens het model Gaby zal plaatsvinden op 16 en 17 September bij het Schermcentrum Arnhem. Recapitulerend: een workshop naar dit model heeft als doel aansluiting te vinden tussen de top van het nationale jureren met het internationale jureren. Hiervoor wordt een internationaal gerenommeerde buitenlandse scheidsrechter gevraagd leiding te geven aan een workshop, waarbij een gedeelte van de workshop bestaat uit coaching van deze scheidsrechter aan de Nederlandse scheidsrechters.
De workshop zal evenals de vorige workshop die werd geleid door Olaf Grützner voor nationale floretscheidsrechters (categorieën 1, 2 en 3) worden georganiseerd. Als gastdocent hebben we Dieter Lammer gevraagd. Dieter is een gerenommeerde Duitse topscheidsrechter, is sinds 1991 actief als internationaal scheidsrechter en heeft op talloze wedstrijden en wereldkampioenschappen gejureerd. Zo heeft hij afgelopen seizoen onder andere op twee GP’s gejureerd en was ook als scheidsrechter actief tijdens het WK in Leipzig. Zijn hoogtepunt als scheidsrechter tot nog toe is het jureren van de Olympische finale heren floret equipes in Sydney. Naast het jureren heeft hij ook al geruime tijd zitting in de Duitse scheidsrechterscommissie voor het wapen floret.
De workshop vindt plaats tijdens de Scaramouche Trophy zodat het mogelijk is voor scheidsrechters realistische partijen te jureren en tegelijkertijd gecoached te worden. De te behandelen onderwerpen zijn vastgesteld door de scheidsrechterscommissie en Dieter Lammer, in samenspraak met Rorik Janssen, bondscoach floret. Scheidsrechters worden persoonlijk per brief uitgenodigd deel te nemen aan deze workshop.

Het voorlopig programma is als volgt:
Zaterdag 16 september
13:00 – 17:00 Workshop
Zondag 17 september
9:00 – 14:45 Jureren op de Scaramouche Trophy waarbij de gastdocent coacht
14:45 – 15:00 Afsluiting van de workshop
15:00 – einde toernooi Jureren resterend deel van het toernooi.

Workshops Kaderdag
Op 11 November 2006 staat een Kaderdag op het programma. Op de kaderdag heeft de scheidsrechterscommissie de afgelopen keren twee dagdelen gebruikt voor workshops over verschillende onderwerpen. Deze keer willen we de twee dagdelen samenvoegen voor één langere workshop. De workshop zal net als de workshop "model Gaby" voor floretscheidsrechters zijn maar heeft als doelgroep de complete groep scheidsrechters: zowel internationaal, nationaal als regionaal en zal voortbordurend op de vorige workshops vooral de conventie behandelen.

Reglementen

De scheidsrechterscommissie is bezig met het opstellen van een versie van de reglementen die van toepassing is op Nederlandse wedstrijden aangezien veel artikels in het huidige reglement van toepassing worden verklaard voor FIE wedstrijden en niet voor Nederlandse wedstrijden.

Samenstelling scheidsrechterscommissie

De samenstelling van de scheidsrechterscommissie is gewijzigd. Alexander Heeren en Hans Rijsenbrij hebben de commissie verlaten. Toegetreden is Ischa Mooren. Hij zal de rol van coördinator floret op zich nemen.