Materiaaleisen:
In oktober 2009 werd door het KNAS bestuur besloten de FIE-veiligheidseisen voor materiaal (800N) niet te hanteren voor recreatieve scherm activiteiten. Uiteraard wordt aanbevolen zoveel mogelijk FIE-materiaal te gebruiken binnen de schermsport daar dit de veiligheid van de schermers het beste waarborgt. Bij veel verenigingen is echter over het algemeen wel 350N materiaal voorhanden, hetgeen ook een goede veiligheid biedt. Het KNAS bestuur realiseert zich dat door het stellen van een materiaaleis van 800N, veel recreatieve schermactiviteiten verloren zouden kunnen gaan, terwijl zij deze juist wil stimuleren. Zie een uitleg in het document "Materiaaleisen + wedstrijdkalender voor recreatieve wedstrijden oktober 2009."

Toestemming vereist:
Voor alle wedstrijden in de 3 bovenstaande categorie├źn geldt dat op grond van artikel 18 het Algemeen Reglement van de K.N.A.S. de organiserende vereniging toestemming dient te vragen om te wedstrijd te mogen organiseren. Dit geldt niet voor clubkampioenschappen en ontmoetingen tussen clubs. De Richtlijn die de K.N.A.S. hanteert voor het vragen van toestemming is of het gaat om een wedstrijd die niet op de gebruikelijke trainingslocatie en trainingsuren wordt gehouden. De praktische reden voor het toestemming vragen is om de wedstrijdkalender een evenwichtige samenstelling te kunnen geven. Daarnaast is het van belang dat de K.N.A.S. op de hoogte is van toernooien, zodat er bij incidenten een beroep kan worden gedaan op de verzekering van de K.N.A.S. Het is niet in het belang van het Nederlandse schermen als er op dezelfde dag soortgelijke wedstrijden gehouden zouden worden. Er wordt zo goed mogelijk getracht de wedstrijden gespreid te organiseren. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken als de doelgroepen verschillen en verplaatsen van toernooien op moeilijkheden stuiten. Alle wedstrijden, dus topsport, wedstrijdsport en recreatiesport, worden opgenomen in de wedstrijdkalender.