Zoals op de ALV reeds aangegeven, verkeert de KNAS momenteel in een zeer krappe financiële situatie onder andere door het wegvallen van de hoofdsponsor, door het toegenomen wedstrijdbezoek en door het traag draaien van de ambtelijke molens van de FIE.

Eén van de consequenties hiervan is, is dat het budget voor uitzending van scheidsrechters op is. Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt om voor de rest van het lopende boekjaar 2009 de volgende tijdelijke maatregelen te nemen om de uitzending van scheidsrechters – daar waar de bond verplicht is een scheidsrechter te leveren – te kunnen waarborgen.

De kern van de noodmaatregel is dat de kosten van de scheidsrechter moeten worden opgebracht door de schermers die aan de wedstrijd deelnemen waarvoor die scheidsrechter uitgezonden moet worden.

Om een en ander overzichtelijk en uitvoerbaar te houden gelden de volgende spelregels:

1. Voor Wereldbekerwedstrijden, Satellietwedstrijden en wedstrijden in het Europese Cadetten Circuit

a. Aanmeldingen lopen via KNAS-internationaal. Indien een scheidsrechter nodig is, wordt deze via de scheidsrechterscommissie gezocht. De scheidsrechterscommissie brengt zo snel mogelijk de bondscoach, de organisator van de reis of de schermers op de hoogte dat er een scheidsrechter mee gaat en wie dat is. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zal de scheidsrechter met de ploeg meereizen. Meer dan voorheen zal de scheidsrechterscommissie zich beijveren voor het zo laag mogelijk houden van de kosten. Daar waar afkoop goedkoper is dan uitzenden, zal de scheidsrechterscommissie kiezen voor afkoop.

b. De scheidsrechter moet binnen twee weken na afloop van de wedstrijd zijn declaratie bij de penningmeester van de scheidsrechterscommissie indienen. De penningmeester toetst en accordeert de declaratie en stuurt deze aan het bondsbureau ter uitbetaling, vergezeld van een lijstje namen van de deelnemende schermers, aan wie allen een gelijk deel van de declaratie in door het bondsbureau rekening zal worden gebracht. Indien de declaratie van de scheidsrechter niet binnen twee weken is ontvangen, vervallen alle rechten.

c. De schermers dienen de rekening van de scheidsrechterskosten binnen een week te betalen. Zolang de betaling niet is ontvangen op het bondsbureau, zal de schermer niet voor verdere wedstrijden worden ingeschreven. Bovendien zal de rekening na 7 dagen worden doorgestuurd aan de vereniging, onder wiens verantwoordelijkheid de schermer uiteindelijk valt.

d. Een schermer die zich afmeldt tussen de sluiting van de inschrijftermijn van KNAS-internationaal en de laatst mogelijke afmelddatum (8 dagen voor aanvang van de wedstrijd), betaalt zijn deel van de scheidsrechterskosten.

e. Een schermer die zich te laat afmeldt, met een door de FIE geaccepteerde reden, betaalt zijn deel van de scheidsrechterskosten – dus ook in geval van een blessure, enz.

f. Een schermer die zonder zich af te melden niet deelneemt, betaalt zijn deel van de scheidsrechterskosten, tenzij er dankzij zijn afwezigheid eigenlijk geen scheidsrechter uitgezonden had hoeven worden. In dat geval betaalt deze schermer de volledige kosten van de onnodige uitzending. Bovendien wordt de FIE-boete hiervoor conform het Handboek-Schermer aan de vereniging van de schermer doorbelast.

2. Voor andere buitenlandse wedstrijden waarvoor een scheidsrechter verplicht is

Schermers en scheidsrechters regelen onderling de vergoeding van de scheidsrechter. De KNAS blijft hier buiten.

Voor alle duidelijkheid: bovenstaande maatregel en de strenge regels eromheen zijn van tijdelijke aard, slechts ingegeven door de moeilijke financiële situatie van de KNAS. Tegelijkertijd moet men zich realiseren dat het goed mogelijk is dat we ook in 2010 op een andere manier met de kosten van scheidsrechtersuitzendingen zullen moeten omgaan.

Met vriendelijke groet

KNAS-bestuur en -directie