Naast de periodieke evaluatie van de deelnemersconstante zijn enkele andere factoren in de wedstrijdformule aangepast.

Het handboek Schermer schrijft voor dat de waarden voor de deelnemersconstanten in de formules voor het puntensysteem regelmatig geevalueerd worden. Het bestuur heeft een ad-hoc commissie bestaande uit Sebastiaan Borst (lid van de atletencommissie), Anton Oskamp (KNAS-internatonaal) en Oscar Kardolus (KNAS-wedstrijden) gevraagd deze evaluatie te doen en tevens de overige parameters in de formules opnieuw te bezien.

De commissie heeft een aantal voorstellen gedaan waarvoor Sebastiaan Borst een evaluatierapport heeft geschreven. De voorstellen omvatten naast de herwaardering van de deelnemersconstanten ook voorstellen voor een nieuwe waarde voor de factor k en voor een wijziging van het aantal landen met betrekking tot de factor p. Zie het rapport voor de details. Het resultaat van de veranderingen is een gelijkmatiger verdeling van de toernooisterktepercentages over geslacht, leeftijdscategorie en wapen. Een secundair effect is dat alle toernooipercentages licht stijgen.

In de bestuursvergadering van 21 september heeft het bestuur de aanbevelingen van de commissie overgenomen. De aanpassingen in de wedstrijdformules zijn van kracht voor het verschijnen van de ranglijst van 1 oktober 2009.


Etienne Van Cann