Er is een nieuwe revisie van het Handboek Schermer uit.

De inzichten die zijn uitgewerkt in de periode mei – augustus en zoals gepresenteerd tijdens de vergadering in augustus waar het meerjarenbeleidsplan Topsport is besproken en die de instemming kregen van de vergadering hebben zich uitgekristalliseerd in een reeks van wijzigingen. Deze wijzigingen zijn gedocumenteerd in de september versie van het Handboek Schermer die hier wordt gepresenteerd.

Etienne Van Cann