Nu PITS (Papendal Instituut Top Sport) op het punt staat haar vijfde jaar in te gaan heeft de technische staf van NOC*NSF na een tussentijdse en onverwachte evaluatie besloten de steun aan PITS in te trekken. Dit betekent dat de steun in de vorm van Ambition-geld voor het degenprogramma en het ter beschikkingstellen van de schermzaal per 1 januari komen te vervallen.

Hoewel het bestuur een aantal kritiekpunten op de programma's onderschrijft, is zij het niet eens met de conclusies van NOC*NSF. Sterker nog, de laatste vijf jaren zijn de meest succesvolle jaren sinds de jaren '20 van de vorige eeuw. Onze topsportambities blijven overeind staan en in het verlengde hiervan worden de komende weken alternatieven voor de topsportprogramma's ontwikkeld die hoe dan ook bescheidener van opzet zijn. Samen met Technisch Directeur Peter Nieuwenhuis zijn we begonnen met het uitwerken van deze alternatieven.

Mocht je ideeën hebben die ons kunnen helpen in het vormgeven van de nieuwe opzet, dan nodigen we je uit je te melden. Dit kan via topsport@knas.nl.