Tijdens de topsportdiscussie-avond in september van vorig jaar op Papendal is door een aantal aanwezigen de wens uitgesproken topsportonderwerpen in een breder verband te kunnen bespreken. Gehoor gevend aan deze wens en gezien het succes van de breedtesportcommissie is een topsportcommissie opgericht.

De commissie zal een klankbord vormen voor topsportideeen die het bestuur heeft en meedenken over het topsportbeleid dat het bestuur voert. De commissie adviseert het bestuurslid topsport over topsportzaken.

Voor de samenstelling van de commissie is bewust gezocht naar schermers met een ruime en aantoonbare ervaring in de topsport: mensen die op topsportniveau schermen of geschermd hebben, die op dit niveau als scheidsrechter acteren of geacteerd hebben of andere aantoonbare ervaring op topsportgebied hebben. De uiteindelijke samenstelling kunt u hier  zien.