Het KNAS bestuur wordt ondersteund door een bondsbureau, dat wordt gedeeld met de Nederlandse Tafeltennisbond. In ons kantoor zijn ook de Nederlandse Basketball Bond, Badminton Nederland, Judo Bond Nederland, de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, Nederlandse Jeu de Boulesbond en de Koninklijke Nederlandse Base- en Softballbond gehuisvest. Dit bondsbureau is het aanspreekpunt voor vragen omtrent lidmaatschappen, verenigingen, financiele zaken en beleid.

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
Postbus 2650
3430 GB  Nieuwegein
Tel: +31 (0) 6 42340974
 Email: info@knas.nl

Bezoekadres:
Kelvinbaan 48
3439 MT  Nieuwegein

Vragen over leden administratie en financiële administratie kunnen gesteld worden aan Mw. Mariska de Boer, bij voorkeur via leden@knas.nl of via bovenstaand telefoonnummer. Vragen met betrekking tot topsportbeleid, de topsportselecties en aanverwante zaken kunnen gesteld worden via topsport@knas.nl .  Directeur dhr. Teun Plantinga is beschikbaar voor alle overige vragen op het gebied van het bondsbureau en kan worden gemaild via directeur@knas.nl .