Na kennis te hebben genomen van het recente besluit van de FIE en de achtergrondinformatie die tot dat besluit geleid heeft en advies ingewonnen te hebben bij de scheidsrechterscommissie, heeft het bestuur besloten het gebruik van maskers met een plexiglazen vizier tot nader order te verbieden voor alle floret - en degenwedstrijden in Nederland.