Tot onze spijt heeft Wim Bargerbos, secretaris van de KNAS, die in juni vorig jaar, op de ALV in absentie werd verkozen, zijn functie neergelegd. Als voornaamste reden gaf hij aan dat hij zich in de discussie rond de selectienormen voor, onder andere, het Europese Cadettenkampioenschap niet in het bestuursstandpunt kon vinden. Het bestuur dankt hem zeer voor de taken die hij in de maanden die hij bestuurslid was voor de KNAS heeft verricht.

Het bestuur is zeer veheugd dat zich onmiddellijk een kandidaat heeft aangemeld om zijn taken over te nemen. Lilian Quant zal met onmiddellijke ingang, ad interim tot de ALV, de functie van secretaris overnemen. Haar inzet en enthousiasme voor het schermen zijn bij menigeen al bekend. Wij verwelkomen haar van harte.

Schermvereniging De Vrijbuiters Gouda is zeer verheugd met het feit dat Lilian bereid is per direct als ad interim de rol van secretaris van de KNAS op zich te nemen.

Wij zijn blij dat hiermee de continuiteit binnen het bestuur is gewaarborgd. Wij wensen haar veel succes in deze rol. Op de steun van de Vrijbuiters kan zij rekenen.

 

Namens het bestuur van de Vrijbuiters, Jelle Klein

Met vriendelijke groet, Jelle Klein