De komende Algemene Ledenvergadering zal op 12 juni plaatsvinden. Exacte tijden, locatie en agenda worden nog nader bekend gemaakt. Let op de statutair vastgelegde termijnen voor het aanbrengen van agendapunten.

Voor de ALV zullen twee dagdelen van discussies worden georganiseerd: één voor breedtesport en één voor topsport. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 17 april 2010 in het Sportiom, Victorialaan 10, 5213JE 's-Hertogenbosch. Om 10.00 uur wordt gestart met de breedtesportdiscussie en deze loopt tot 12.30 uur. Daarna begint om 13.30 tot uiterlijk 17.00 uur de topsportdiscussie.

De discussiedag geldt als een niet besluitvormende bijeenkomst, waarvoor ook andere agendapunten dan de hieronder voorgestelde aangedragen kunnen worden mits ze voor 31 maart zijn ingediend. De beide discussiedagdelen zijn alleen toegankelijk voor KNAS-leden (hierop wordt gecontroleerd) en aangezien de discussies voor een belangrijk deel voortborduren op de ingevulde enquêtes zijn ze alleen toegankelijk voor die leden waarvan de verenging een ingevulde enquête heeft ingediend. Als je vereniging nog geen enquête heeft ingediend, doe dit dan zo snel mogelijk! Commissieleden zijn uitgezonderd van bovenstaande beperking.

voorlopige agendapunten breedtesportdiscussie:
- uitleg over breedtesport door Hanneke Rossino
- nieuwe activiteiten gestart in 2009 en evaluatie
- jaarplan 2010
- bespreken resultaten van de enquete
- interactieve discussie met verenigingen over de enqute
- wat zal er binnen breedtesport activiteiten niet worden gedaan en waarom

voorlopige agendapunten topsportdiscussie:
- normen en limieten in handboek schermer
- rol ouders in de topsportomgeving
- update NOC*NSF, PITS
- update regiotrainingen

In verband de logistieke aspecten van de voorbereiding, zien we uw aanmelding bij het bondsbureau zo spoedig mogelijk tegemoet.