Na zes jaar, na twee volle termijnen, eindigt op 12 juni aanstaande mijn voorzitterschap van de KNAS. Op de ALV van 2009 heb ik reeds aangekondigd niet beschikbaar te zijn voor een derde termijn. Voor alle duidelijkheid: die keuze is gebaseerd op persoonlijke argumenten. Ik zal me zeker voor de schermsport blijven inzetten, ik geniet nog met volle teugen van de sport en langzaam maar zeker wordt voor mij duidelijk wat ik allemaal wel en juist niet zal gaan doen.

We, de KNAS, hebben dus een nieuwe voorzitter nodig en het is gebruikelijk dat het bestuur een bestuurskandidaat voorstelt. Het bestuur heeft de afgelopen maanden met een aantal personen gesproken om te onderzoeken of diegenen pasten bij het ‘bestuursprofiel’ en of ze na een beschrijving van de functie geïnteresseerd waren in het vervullen ervan. We zijn nog steeds met kandidaten in gesprek.

Uiteraard mogen ook anderen zich kandidaat stellen. Die kandidaten zullen afhankelijk van hun achtergrond en profiel goed of minder goed passen bij de bestuursleden die nu in functie zijn. Daarom heeft het bestuur besloten het profiel dat door het bestuur, na een analyse van de afgelopen zes jaar, is opgesteld te publiceren.

Profiel
De voorzitter moet een bindende persoon zijn, met uitstekende communicatieve gaven, zonder andere schermbelangen dan het algemene KNAS belang, met voldoende tijd, die liefst goed zijn of haar talen spreekt. Uiteraard dient de voorzitter bereid te zijn te werken volgens de door NOC*NSF opgestelde normen voor ‘Goed Sportbestuur’.

Dat is het profiel in een notendop.

Waarom is dit het profiel? Wat houdt de functie in? De basistaken van een voorzitter zijn vooralsnog de volgende:

- Het voorzitten van de Algemene Ledenvergadering
- Het voorzitten van de bestuursvergaderingen, een twaalftal per jaar
- Het onderhouden van contacten met de bond(en) waarmee de KNAS samenwerkt
- Het samenwerken met de directeur van het Bondsbureau
- Deelnemen aan de vergaderingen van en het onderhouden van contacten met EFC en FIE (in het Frans en Engels)
- Het onderhouden van contacten met NOC*NSF.

Van een wat ander slag, maar minstens zo belangrijk zijn de volgende taken:

- Het schrijven en met het bestuur afronden van het strategisch beleidsplan (richting geven)
- Het bestuur, het bondsbureau, de commissies en de rest van het kader laten werken in de richting van de door het bestuur ontwikkelde visie (richting geven, binden)
- Het fungeren als escalatiepunt bij alle zaken die niet door de bestaande infrastructuur kunnen worden opgelost (binden)
- Het schrijven van commentaar, stukjes en blogs voor bladen, nieuwsbrieven en sites (binden en beleid uitdragen)
- Het bezoeken van topsporttoernooien in binnen- en buitenland en daar de KNAS te vertegenwoordigen (binden)
- Het bezoeken van verenigingen, schermkampen, kaderdagen, recreatietoernooien, examendagen en andere breedtesportevenementen om brede binding met het ‘veld’ te krijgen (binden)
- Het verwerven van middelen (geld) voor de KNAS via sponsoring, subsidies of giften

We hebben dus een bindend persoon nodig, omdat de voorzitter als laatste escalatiepunt geloofwaardig moet zijn en er liefst voor moet zorgen dat alle belangen van sporters, maîtres, verenigingen, topsporters, ouders van wedstrijdsporters, jeugdschermers, recreatieschermers, vrijwilligers, veteranenschermers, scheidsrechters, het bondsbureau en bestuursleden zodanig worden gediend dat escalatie niet nodig is. Wie mensen tegen zich in het harnas jaagt en wie zelf een te groot belang heeft en partij is –vooral daar waar het over geld of topsport gaat- is volgens het bestuur niet geschikt als voorzitter.

Het voorzitterschap bestaat uit het klassieke vak van voorzitten, belangen behartigen en representatie aan de ene kant en aan het uitdragen van visie en beleid (het onder de mensen komen en handen schudden) aan de andere kant. De combinatie van inhoudelijke vakkundigheid met het persoonlijkheidsprofiel dat zegt ’boven de partijen, maar tussen de mensen staan’ en het beschikbaar hebben van de tijd of de time management vaardigheden om in een hectische wereld bovengenoemde taken uit te voeren is volgens het huidige bestuur essentieel.

Dat een kandidaat van onbesproken gedrag moet zijn en open en integer moet handelen, spreekt volgens het bestuur vanzelf.

Mijn persoonlijke analyse van zes jaar voorzitterschap zal ik graag tijdens de ALV van 12 juni presenteren. Het bovenstaande profiel is het product van het bestuur. 

Wiebe Mokken