Binnenkort, op 12 juni, vindt de Algemene Ledenvergadering van de KNAS plaats. Het belooft een interessante vergadering te worden omdat er mogelijkerwijs meerdere kandidaten voor openstaande bestuursfuncties zullen zijn. Graag wil ik, om misverstanden te voorkomen, vooraf een aantal punten duidelijk maken. Niet pas IN de vergadering, want dat zou flauw zijn, maar vantevoren zodat iedereen de kans heeft zich goed voor te bereiden.

1. Op een vergadering met echte verkiezingen kan de voorzitter absoluut niet schipperen. Ik zal me strikt aan de door de ALV vastgestelde statuten en aan het Huishoudelijk Regelement houden.

2. De statuten en het Huishoudelijk Reglement staan op deze site en zijn te downloaden voor iedereen. Lees ze zorgvuldig en handel ernaar! Om maar een voorbeeld te noemen: 'kandidaat stelling als groep' is niet mogelijk.

3. Het is de verantwoordelijkheid van kandidaten en de hun steunende verenigingen zich aan de regels van de KNAS te houden, dat zullen de kandidaten als bestuursleden, indien ze verkozen worden, ook moeten doen. Deze post plaats ik en een enkele e-mail aan betrokkenen zend ik, om discussies over de vorm en de regels tijdens de ALV te voorkomen.

Ik hoop en verwacht dat dit niet als een bureaucratische maar als een open en sportieve bijdrage wordt opgevat.

Wiebe Mokken