Het huidige KNAS-talentenprofiel kan leiden tot een situatie waarbij sporters wel aantoonbaar over het juiste niveau beschikken maar in verband met schoolverplichtingen niet in staat zijn om dit op voldoende wedstrijden te laten zien. Zo is het voor LOOT-schoolkinderen door vrijstellingen eenvoudiger mogelijk om wedstrijden af te reizen die wat verder weg liggen dan voor kinderen zonder vrijstellingen die aangewezen zijn tot het doen van wedstrijden die op één dag bereisbaar zijn.

Cadetten
De prestatienorm voor cadetten in het huidige talentenprofiel geeft aan dat op EK of WK de laatste 32 moet worden gehaald. Na onderhandeling is de KNAS met NOC*NSF tot een versoepeling in de prestatienorm voor cadetten gekomen.

De prestatienorm voor cadetten houdt nu in dat de cadet over tenminste 1800 punten moet beschikken op de Nederlandse ranglijst op het moment van toekenning van de status. Bij de totstandkoming van deze limiet is uitgegaan van het feit dat er voor alle categorieën voldoende sterke wedstrijden zijn die in een paar uur te bereizen zijn. Een modelberekening is gemaakt waarbij een prestatie verwacht wordt die afhankelijk is van het niveau van de wedstrijd:

Uitgegaan wordt van een prestatieniveau dat overeenkomt met:

  • een plaats bij de eerste 3 op een wedstrijd van 20% of minder,
  • een plaats bij de eerste 3 op het NJK,
  • een plaats bij de eerste 8 op een wedstrijd 21% tot 40%
  • een plaats bij de eerste 16 op een wedstrijd 41% tot 70%
  • een plaats bij de eerste 32 op een wedstrijd van meer dan 70%

Voorbeelden van prestaties op wedstrijden waarmee de limiet gehaald kan worden, worden hieronder weergegeven. Let op! Dit zijn slechts voorbeelden en de lijst met wedstrijden moet niet gezien worden als een reeks kwalificatiewedstrijden (voor het seizoen 2010/2011 gelden immers geen kwalificatiewedstrijden meer): de limiet kan op vele andere manieren worden gehaald. Er is uitgegaan van wedstrijdsterktes in het seizoen 2009/2010.

Heren sabel: 1855 punten
Dormagen: laatste 8
Leuven: laatste  8
Mülheim: laatste 8
NJK: laatste 3
Mülheim: laatste 16

Dames sabel: 1897 punten
Dormagen: laatste 8
Mülheim: laatste 8
Kenten: laatste  16
Purmerend: laatste 3
NJK: laatste  3

Heren floret: 2070 punten
Moers: laatste  8
Koblenz: laatste  16
Ter Apel: laatste 8
Brussel: laatste  8
NJK: laatste  3

Dames floret: 1842
NJK: laatste  3
Moers: laatste  32
Duisburg: laatste 8
Brussel: laatste  8
Mülheim: laatste 8

Heren degen: 1894
NJK: laatste  3
Bonn: laatste  32
Dinant: laatste  8
Osnabruck: laatste 16
Zulpich: laatste  8

Dames degen: 1875
Bonn: laatste  32
NJK: laatste  3
Dinant: laatste  3
Luxemburg: laatste 3
Heidenheim: laatste 32

Eerstejaarsjunioren
Voor eerstejaars junioren doet zich een ander probleem voor: doordat prestaties die zij neerzetten als cadet geen waarde hebben bij de juniorencategorie, zullen zij niet op juniorenranglijsten voorkomen op het moment dat zij junior worden. Ook hiervoor is een wijziging in de prestatienorm overeengekomen met NOC*NSF: aan hen die een status hebben op het moment dat zij junior worden, wordt gedurende een jaar dispensatie verleend voor de prestatienorm. De faciliteiten waarover zij dan kunnen beschikken moeten voldoende worden geacht om in dat jaar aansluiting bij het profiel te krijgen.

Aangehecht is het gewijzigde talentenprofiel. Hieronder is de lijst met talenten van mei 2010 tot november 2010.

B Ruben Bon
B Svenja Jahn
B Nathan Kulhanek
B Gabriella Ramdhan
B Carmel Tulen
B Dylan Tuyn
B Ivo Slagers
B Eline Rentier
B Hessel van Straalen
B Arno Bargerbos
B Carmen Berends
B Kayli Hensen
NT Mats Stijlaart
B Marlies Zwart
B Leon Haagman
B Max Janssen
NT Edgar van Oeveren
B Lola Tulen
NT Iman Kulhanek
B Kelly Boone
B Mick Broekman
B Amber Hoogendoorn
B Milja Mondt
B Elze Noë
B Tristan Tulen
B Mike Goedhart
B Robbert Goossens
B Sera Palings
B Bela Roessink