Vanochtend hoorde ik dat vannacht mevrouw Kardolus, Gerda Kardolus, is overleden. Dat is afschuwelijk nieuws. De schermwereld is een stuk armer geworden, voor haar familie en voor de vereniging is dit hartverscheurend. Ik heb altijd erg veel respect voor mevrouw Kardolus gehad. Toen mij een jaar geleden werd gevraagd een brief te schrijven ter ondersteuning van de aanvraag voor haar Koninklijke onderscheiding deed ik dat graag. Ik schreef in die brief onder andere het volgende:

"Het is onzes inziens bijzonder knap, integer en bewonderenswaardig hoe mevrouw Kardolus in de, laten we het maar ‘publieke’ schermwereld noemen, verschillende rollen heeft gecombineerd:
Na zelf te hebben geschermd, werd zij ‘de moeder van’ een aantal absolute topsporters, zij was en is ‘de echtgenote van’ maître Kardolus die met onze bond een roerig verleden deelt, zij was en is de vertegenwoordiger op de bondsvergaderingen van de schermvereniging Zaal Kardolus.
Dat mevrouw Kardolus deze in potentie zo conflictrijke rollen weet te combineren en dat zij na zo vele jaren toch kan rekenen op zo’n grote sympathie is slechts mogelijk omdat zij bovenal zichzelf is: een vrouw die blijk geeft van een gevoel voor verhoudingen, van inlevingsvermogen, van een ingetogen gevoel voor humor en van een grote trouw aan de door ons zo geliefde sport."
 
'We', wij schermers, zullen haar vreselijk missen. We wensen haar familie en de vereniging kracht bij het verwerken van dit verlies.
 
Wiebe Mokken, voorzitter

Wat een in en in triest bericht. Ik herinner me Gerda vanuit twee hoedanigheden. Als lid van Zaal Kardolus bewonderde ik haar tomeloze inzet om de club in zo goed mogelijke  banen te leiden. Kasper leerde je de treffers te maken en Gerda zorgde er voor dat dat ook nog eens leuk was.Later als Bondsvoorzitter kreeg ik uiteraard opnieuw met Gerda te maken, nu als onvermoeibaar vertegenwoordigster van de club op de ALV's. Hoewel we het lang niet altijd met elkaar eens  waren was het toch niet moeilijk om respect te hebben voor haar tomeloze inzet. De schermwereld zal er anders uit zien zonder Gerda. Ik wens Kasper, Oscar, Arwin, Yvette en Olaf en allen die hun dierbaar zijn heel veel sterkte in de komende tijd. En laten wij haar herinnering in ere houden.

Bert van de Flier

Onverwachts bereikte mij dit in en in trieste bericht.

Ik ken mevrouw Kardolus al het grootste deel van mijn leven. Ik heb een rijk schermverleden gekend. Eerst bij mijn vader en later jarenlang bij Zaal Kardolus. In voor en tegenspoed stond Gerda altijd voor mij klaar. Het is zoals Bert v.d. Flier omschreef. Van Kasper leerde je de treffers maken en Gerda zorgde voor alle bijkomende zaken. Ik heb daar heel veel waardering voor. Zij was als een soort schermmoeder voor de leden van Zaal Kardolus. Ik heb in die jaren veel geleerd van Gerda v.w.b. het beheer van een schermzaal op professionele wijze. Ik zal haar vrolijkheid en contacten tijdens de wedstrijden zeker missen. Ik wens Kasper en de kinderen heel veel sterkte toe om dit verlies te overwinnen.

 

Bert