WK Veteranen 2010 -  28 sept t/m 3 okt 2010 Poreč (Kroatie)

Deelnemers moeten 50 jaar of ouder zijn op 1 september 2010.
- Categorie A: 50 t/m 59 jaar
- Categorie B: 60 jaar en ouder
- Categorie C: 70 jaar en ouder

Er mogen maximaal 4 deelnemers per wapen en leeftijdscategorie per land meedoen. Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en dienen lid zijn van de KNAS.

Inschrijfprocedure

1. Aanmeldingen uiterlijk 16 juli 2010 door de vereniging bij KNAS Internationaal : knas.internationaal@hotmail.com

2. Bij meer dan vier aanmeldingen per wapen en leeftijdscategorie geldt de Nederlandse ranglijst van 1 september 2010.

3. Zijn er in een bepaalde categorie meer dan 4 schermers ingeschreven dan krijgen de betreffende schermers direct na 1 september 2010 te horen of zij deel kunnen nemen of niet.

4. Bij aanmelding dient te worden opgegeven : naam, geb-datum, wapen, adres, e-mailadres en telnr.

5. Als het programma het toe laat mag op meer dan 1 wapen worden deelgenomen.

6. De KNAS draagt zorg voor de vereiste FIE-licentie.

7. Het inschrijfgeld van € 55 wordt door de KNAS betaald, maar dient te worden voorgeschoten.

8. Indien nodig stuurt de KNAS één of meer scheidsrechters; ingeschreven schermers die niet op de wedstrijd verschijnen, betalen de eventueel voor niets gemaakte scheidsrechterskosten.

9. Uitrusting dient te voldoen aan de FIE-eisen. Tulpen op beide benen van de broek. Transparante maskers bij degen en floret zijn verboden. Gemetalliseerde keellap voor floret is verplicht.

10. Schermers dienen bij de accreditatie een medisch certificaat te overleggen. Hierin dient in het Engels de geschiktheid om mee te doen aan schermwedstrijden  te zijn aangegeven. Daarnaast dient bij de accreditatie een ‘discharge of responsibility’ te worden ondertekend.

11. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.

12. Alle relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) is te vinden op :
http://www.fencingveterans2010.com/en/

KNAS Internationaal  - Anton Oskamp  ( knas.internationaal@hotmail.com )
Veteranencoördinator – Oscar Kardolus ( oscar.kardolus@hetnet.nl )

Inschrijvingen WK Veteranen 2010

Degen Dames
50-59 Ruby de Wilde
60-69 Dinie Evers
70+   Ricky Dijkstra

Degen Heren
50-59 Martin Broodbakker
60-69 Toon vd Grinten
60-69 Gerrit Beekhuizen
70+   Siem Kamp

Floret Dames
50-59 Mieke de Graaf-Stoel
70+   Joke Hentenaar
70+   Bep vd Pol

Floret Heren
50-59 Bas Mondt
50-59 Martin Broodbakker

Sabel Heren
50-59 Oscar Kardolus
50-59 Martin Broodbakker