De stukken voor de ALV 2010 zijn bijgewerkt op de ALV pagina: