Zoals u waarschijnlijk allen weet bestaat het KNAS-bestuur al enige jaren uit vijf bestuursleden, drie die in functie worden gekozen op de ALV -voorzitter, secretaris en penningmeester- zoals dat netjes in de statuten staat, aangevuld met, tot op heden, 2 algemeen bestuursleden, die een taak door het bestuur krijgen toegekend. Er zouden maximaal vier algemeen bestuursleden kunnen zijn, maar tot op heden heeft het bestuur noch de ALV het nodig gevonden het aantal bestuursleden uit te breiden. De laatste jaren hebben de twee algemeen bestuursleden de portefeuilles Topsport en Breedtesport beheerd. Op de aankomende ALV is de positie van Etienne Van Cann verkiesbaar. Etienne heeft nu voor drie jaar de Topsport-portefeuille beheerd. De portefeuille Topsport is zonder enige twijfel de zwaarste in het bestuur. Wij moeten Etienne enorm dankbaar zijn voor het feit dat hij zich de afgelopen drie jaar zo voor het schermen heeft ingespannen en dat hij dat nog drie jaar wil doen. Ik schat de werkdruk voor deze taak op tussen twee en drie dagen PER WEEK. Etienne is de kandidaat van het huidige KNAS-bestuur. Hij presenteert zichzelf en zijn meningen in het bijgevoegde document.     

Beste Etienne, een topsportmentaliteit is absoluut nodig om je kandidaat te stellen als bestuurslid van de KNAS, chapeau! Je schrijft 2 of 3 dagen per week; ik heb de indruk dat we complete werkweken hebben gemaakt. Dat is ook direct een probleem, wij zijn vrijwilligers die beslissingen nemen op gebieden waarvoor we niet gestudeerd hebben. Het delen van kennis, consulteren en overleggen met andere sportbonden en samenwerken met andere Europese schermbonden zou een goede aanvulling kunnen zijn.

In het nieuwe bestuur kijken we niet alleen naar onze eigen discipline, bijvoorbeeld topsport, maar ook naar de gevolgen van topsport beslissingen op bijv. sponsoren en breedtesport. Beslissingen die volledig terecht zijn vanuit topsportperspectief, zijn vaak conflicterend. Daarom gaat het nieuwe bestuur haar blikveld en verantwoording verruimen om tot goede afgewogen beslissingen te komen. En daar gaan wij voor! Succes op 12 juni tijdens de ALV.

Voor meer informatie over de plannen en doelstelling van ‘de andere’ kandidaten kijk op www.knas2010.nl Met sportieve groeten, Mark Janssen

Ps je schrijft in je profiel dat ECP het sponsorcontract met de KNAS heeft beëindigd. Dat is natuurlijk niet waar. Het contract is opgemaakt door de KNAS en liep tot 31/12/2008. Het contract liep dus gewoon af zonder op- of stopzetting.
 

Beste Etiënne,

Ik ben verheugd te kunnen lezen dat je je herkiesbaar stelt voor de functie van bestuurslid Topsport van de KNAS. Ik realiseer mij heel goed hoeveel tijd met het invullen van deze functie gemoeid is en welke veren er 'gelaten' moeten worden. Gezien de roerige tijd die de KNAS de afgelopen tijd gehad heeft en de wellicht roerige tijd die de KNAS tegemoet gaat, is het heel goed dat er bestuurders 'op hun plek' blijven. Zeker de integere wijze waarop je de afgelopen jaren de functie hebt ingevuld, vervuld mij van vertrouwen en ik hoop dat tijdens de ALV de verenigingsbestuurders dat vertrouwen in jou gaan bevestigen middels je herverkiezing.

Met vriendelijke groet,
Frans Hoeberechts

Hier in Boedapest, tijdens de cursus Sabelcoach FIE, volg ik de ontwikkelingen rondom de komende ALV zo veel mogelijk. Wat de afstand goed doet, is ook de figuurlijke afstand die met de KNAS en Nederland ontstaat. In die afstandelijke beschouwing valt op dat er door de vele bestuurskandidaten een gevoel bij mij ontstaat die niet positief is. Presentaties op de KNAS-site en op de site KNAS2010 geven mij de indruk van het ontstaan van kampen binnen de KNAS. Dat vind ik naast betreurenswaardig ook zorgelijk. Het leidt mogelijk tot interne spanningen die voor een vrijwilligersorganisatie (zowel de verenigingen als de bond) nooit positief oplost. Dat kan alleen in een bedrijfsorganisatie, waar mensen evt. het veld moeten ruimen omdat ze niet meer passen binnen het bedrijf en zijn bedrijfsdoelstellingen.

Niet de analyse van de gewenste ontwikkelingen zijn m.i. relevant voor de verkiezing van een bestuur of bestuurslid, maar de wijze waarop de analyse wordt omgezet in een of meerdere doelen en een plan van aanpak. Als er dan meerdere 'groeperingen' een presentatie van doelen en plannen van aanpak opstellen, valt er voor de ALV van de KNAS iets zinvols te kiezen. Ik proef in de huidige vormen van communiceren iets van 'moddergooien'. 

Ik hoop oprecht dat de kandidaten zich kunnen onthouden van het elkaar tegenspelen. Het gaat om eigen argumenten en ideeën, niet om die van de andere kandidaten te ontkrachten. Laat dat maar over aan de ALV. Die mag daar mondig genoeg voor geacht worden.

Ik zal ontbreken op de ALV en wens de deelnemers aan de komende ALV alle wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,
Frans Hoeberechts